DASK Poliçelerinde Teminat Artışı

07.09.2019 tarih ve 30881 sayılı tebliğ Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatları Değişikliğinde belirtilen ve 07.09.2019 tarihinde geçerli olacak şekilde güncellenen değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

Yapı Tarzına Göre Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedelleri”,

 

Yapı Tarzı

Sigorta Bedeli Hesabına

Esas Metrekare Bedeli (TL)

A-     Çelik, betonarme, karkas yapılar

1020

B-      Yığma Kagir Yapılar

725

C-      Diğer Yapılar

355

 

“Azami Teminat Tutarı”,

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 215 bin TL’dir.

“Deprem risk bölgesine göre asgari prim tutarı”,

Asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110 TL, 80 TL, 60 TL, 50 TL ve 40 TL’den az olamaz.”

Yeni Bedeller ile mevcut Dask poliçenize zeyil yaptırabilir, yeni Dask poliçesi yaptırmak için arayabilirsiniz.

Detaylar için : 0216 290 10 90 - 0543 744 67 82

teklif@galasigorta.com

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ